Zasiłek opiekuńczy w dobie COVID-19, przepisy po 5 listopada 2020 roku

By in
464
Zasiłek opiekuńczy w dobie COVID-19, przepisy po 5 listopada 2020 roku

Z dniem 9 listopada wchodzi w życie najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów. Wraz z drastycznym wzrostem zakażeń rząd podjął decyzję o skierowania do nauki zdalnej również dzieci z klas 1-3, a co za tym idzie, de facto całkowitym zamknięciu placówek oświatowych.

Co mają zatem zrobić rodzice, którzy sami nie maja możliwości pracować zdalnie?

Rozporządzenie wprowadza dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 21 dni, czyli od 9 do 29 listopada bieżącego roku. W celu uzyskania zasiłku należy złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15), taki wniosek powinien być złożony w terminie do sześciu miesięcy od ostatniego dnia okresu za który taki zasiłek przysługuje, w tym wypadku od dnia 29 listopada 2020 roku.

Kto może zatem ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

  • rodzice dzieci w wieku do lat 8,
  • ubezpieczeni rodzice dzieci:
  • o orzeczonej niepełnosprawności – do lat 16
  • o orzeczonym znacznym, lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – do lat 18
  • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do lat 24,
  • Ubezpieczeni rodzice/opiekunowie niepełnosprawnych osób pełnoletnich, które są zwolnione z pracy ze względu na konieczność zapewnienia takiej osobie opieki.

Dodatkowy zasiłek będzie nam przyznany w sytuacji zamknięcia placówki szkolnej, przedszkolnej, żłobka, lub klubu dziecięcego do którego nasi podopieczni uczęszczają. Wniosek możemy złożyć również w przypadku, kiedy te placówki nie mogą zapewnić opieki z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania, bądź gdy ich otwarcie zostało ograniczone.

Najwygodniejszą i najszybszą formą złożenia wniosku o przyznanie zasiłku opiekuńczego (w związku z COVID-19, ale nie tylko) jest droga elektroniczna. Wszelkie potrzebne informacje, oraz instrukcję jak dany wniosek złożyć można znaleźć na stronie ZUS (www.zus.pl). Należy przede wszystkim pamiętać o sześciomiesięcznym terminie na złożenia wniosku,  którego przekroczenie wiązać się będzie z nieuzyskaniem świadczenia.

W razie jakichkolwiek pytań, czy sugestii zachęcamy do kontaktu z nami drogą mailową.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *