Wolne od pracy ze względu na rozpoczęcie roku szkolnego?

By in ,
752
Wolne od pracy ze względu na rozpoczęcie roku szkolnego?

Dzisiaj 1 września. Rozpoczęcie roku szkolnego. Dla wielu wielki dzień, w którym pociechy rozpoczynają nowy etap w szkole czy przedszkolu. Z tego też względu wielu z nas chciałoby móc uczestniczyć w tym wydarzeniu, jednakże często obowiązki zawodowe stoją na przeszkodzie. Powstaje zatem pytanie, czy jest możliwość wzięcia wolne od pracy ze względu na rozpoczęcie roku szkolnego?

Co mówi prawo pracy?

W kodeksie pracy, nie znajdziemy żadnej wzmianki dotyczącej możliwości skorzystania z wolnego z takich specjalnych względów. Nie oznacza to jednak, że pracownik nie ma żadnej innej podstawy prawnej, aby uczestniczyć w tak ważnym dniu jak rozpoczęcie nowego roku szkolnego przez swoje dziecko.

Urlop wypoczynkowy

Jednym z podstawowych uprawnień pracownika, jest oczywiście prawo do urlopu wypoczynkowego. Cel wykorzystania tego urlopu to wyłączna sprawa pracownika. Jednakże należy pamiętać, że urlop ten powinien być wcześniej uzgodniony z pracodawcą.

Urlop na żądanie

Kolejna z możliwości uczestniczenia w rozpoczęciu roku szkolnego swojego dziecka, to urlop na żądanie. Zgodnie z kodeksem pracy, pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Jednakże zgodnie z orzecznictwem wniosek o udzielenie urlopu jest bowiem tylko żądaniem w rozumieniu art. 1672 kodeksu pracy, zaś możliwość skorzystania z tego uprawnienia zależy od udzielenia urlopu przez pracodawcę.

W związku z tym – samo zawiadomienie pracodawcy o zamiarze wykorzystania urlopu nie jest podstawą do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Idąc dalej-korzystanie z urlopu bez oczekiwania na decyzję pracodawcy nie usprawiedliwia nieobecności w pracy.

2 dni zwolnienia od pracy

Zgodnie z art. 188 kodeksu pracy: Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Oznacza to, że pracownik, który chce wspólnie ze swoją pociechą przekroczyć 1 września próg szkoły lub przedszkola ma możliwość skorzystać ze wspomnianego zwolnienia od pracy. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie to przysługuje jednemu z rodziców i to niestety na wszystkie dzieci łącznie.

Zwolnienie dla celów prywatnych

Na koniec, pracownik może po prostu zwyczajnie poprosić pracodawcę o zwolnienie na kilka godzin od pracy w celu załatwienia spraw prywatnych. Godziny te mogą zostać odpracowane później.

Podsumowanie

Podsumowując pracownik-rodzic chcący uczestniczyć w rozpoczęciu roku szkolnego swojej pociechy, ma możliwość skorzystania z legalnych opcji zwolnienia od pracy. Należy jednak pamiętać, że każda z tych opcji wiąże się z określonymi obowiązkami po stronie pracownika, do których należy przede wszystkim skonsultowanie swojej nieobecności z pracodawcą.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *