W ciąży bez kolejki

By in , ,
1251
W ciąży bez kolejki

Od 01.01. 2017r. obowiązuje ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”, która normuje między innymi kwestie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiet w ciąży.

Co to właściwie znaczy?

Ustawa zapewnia dostęp do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży, do diagnostyki prenatalnej oraz do odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych.

Art. 6 tejże ustawy

stanowi, iż uprawnienia wyżej wymienione obejmują w szczególności:

1) diagnostykę prenatalną;
2) świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne;
3) wsparcie psychologiczne;
4) rehabilitację leczniczą;
5) zaopatrzenie w wyroby medyczne;
6) opiekę paliatywną i hospicyjną;
7) poradnictwo laktacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem matek dzieci urodzonych przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzonych z masą urodzeniową poniżej 2500g.

Ustawa “Za życiem” wdraża zmiany w innych ustawach i tak m.in. wprowadza je do art. 47c ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który otrzymuje brzmienie:

Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a [osoby, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu- przyp.red.], osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1 [posiadające tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”- przyp.red.], inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.”

Ustawodawca miał na myśli to, by kobiety w ciąży, które potrzebują w tym szczególnym dla siebie okresie wizyty u specjalisty np. endokrynologa, dermatologa czy okulisty nie musiały czekać na nią miesiącami, lecz miały do niej przyspieszony dostęp.

Oznacza to, że taka kobieta w ciąży “wskakuje” niejako na początek listy oczekujących do danego specjalisty, a nie, że dostaje się do lekarza natychmiast od momentu przekroczenia progu przychodni.

Wyjaśnia to art. 47c ust. 2 i kolejne u.ś.o.z. :

“Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących”.

Świadczeniobiorca udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia, a gdyby to było niemożliwe “wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.”

Jako, że punkty pobrań nie prowadzą list oczekujących, przepisy “ustawy za życiem” nie będą mieć tu zastosowania. Zachęcam jednak kierowników placówek medycznych, by wewnętrznym regulaminem wprowadzali zapis o pierwszeństwie kobiet ciężarnych.

Dobrym przykładem może tu być Diagnostyka, Rossmann czy H&M.

Jakie trzeba spełnić warunki?

Wystarczy okazać zaświadczenie wystawione przez lekarza potwierdzające ciążę (karta przebiegu ciąży również powinna być akceptowalna) wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pacjentki. Sama widoczność ciąży nie będzie tu wystarczająca. Pamiętajmy, że według obowiązującego w Polsce prawa, kobieta w ciąży nie musi być osobą ubezpieczoną, by mieć zapewnioną opiekę medyczną i by korzystać z powyższych uprawnień.

Co w sytuacji gdy szczególne uprawnienia nie są respektowane?

Należy zgłosić się do kierownictwa danej placówki, która nie przestrzega przepisów dotyczących szczególnych uprawnień kobiet w ciąży lub do działu skarg i wniosków oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Obowiązek informacyjny

Informacja o uprawnieniach kobiet ciężarnych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością powinna być zawsze umieszczona w widocznym miejscu “w miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach”.

Oznacza to, że świadczeniodawca albo odpowiednio kierownik apteki są zobowiązani do uwidocznienia pisemnej informacji w swojej placówce, co w moim odczuciu uświadomi nie tylko same zainteresowane, ale też resztę społeczeństwa, nie zawsze patrzącą przychylnie na ciężarne ubiegające się o wcześniejszą wizytę u lekarza.

Słowo prywaty

Niedawno będąc w jednej z przychodni, zwróciłam uwagę na to, że na tablicy ogłoszeń (dość daleko od okienka rejestracji pacjentów) widnieje jedynie informacja o przywilejach działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych. Utwierdziło mnie to tylko w przekonaniu, że edukacja i zwiększanie świadomości prawnej są ważne i wciąż aktualne, bo w końcu mamy dwa i pół roku od wejścia w życie “ustawy za życiem”… Mam nadzieję, że po mojej interwencji nadrobią zaległości oraz, że zmieni się coś w tamtejszym punkcie pobrań i pojawi się “magiczna naklejka” przypominająca, że przepuszczenie kobiety ciężarnej w kolejce na badanie krwi, to niewiele kosztujący, a jakże istotny gest 🙂

Anna Marcinek

Prawnik, absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku Prawo karne skarbowe i gospodarcze, a także Prawo medyczne i bioetyka. Interesuje się tematyką praw pacjenta, błędów medycznych i związaną z nimi odpowiedzialnością. Prywatnie żona, mama i miłośniczka swojej labradorki.

Bądź z nami w kontakcie poprzez nasz fanpage na Facebook’u.
Zobacz także jak pracujemy na Instagramie.

Zapisz się na newsletter po dawkę wiedzy i aby otrzymywać specjalne oferty dla subskrybentów!

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *