Umowa na czas próbny określony a ciąża

By in ,
87
Umowa na czas próbny określony a ciąża

przysługiwały mi zasiłki oraz okres macierzyński i wychowawczy?”

Odpowiedź – Agnieszka Łyżwa, prawniczka:
“Szanowna Pani,
odpowiadając na Pani pytanie wskazuję, iż prawo zapewnia szczególną ochronę trwałości stosunku pracy u kobiet w ciąży. Ochronie takiej podlegają jedynie kobiety zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jednakże jest ona zróżnicowana w zależności od rodzaju umowy o pracę.
Z przedstawionych przez Panią informacji wynika, iż pracodawca zawarł z Panią umowę na okres próbny przekraczający miesiąc. Jest to bardzo istotne z punktu ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Wskazać bowiem należy, iż w przypadku umowy na okres próbny, która przekracza jeden miesiąc, aby umowa uległa przedłużeniu do dnia porodu, kobieta musi być po trzecim miesiącu ciąży (najpóźniej w ostatnim dniu umowy).
W tym momencie pojawia się pytanie, jak obliczyć te trzy miesiące? Zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2002 r., sygn. akt: I PK 33/02 “Termin upływu trzeciego miesiąca ciąży (art. 177 § 3 k.p.) oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni).”
Jeśli więc w dniu zakończenia umowy byłaby Pani w ciąży od co najmniej 3 miesięcy (12 tygodni) – umowa zostanie przedłużona do dnia porodu, a Pani po porodzie otrzyma zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS.
Odnosząc się do kwesti zasiłku macierzyńskiego i urlopu wychowawczego.
Jak wspomniałam powyżej, w przypadku przedłużenia umowy na okres próbny do dnia porodu, będzie Pani przysługiwał zasilek macierzyński obliczany na tych samych zasadach, co w przypadku umowy na czas nieokreślony. Jeżeli natomiast chodzi o urlop wypoczynkowy, nabywa się prawo do niego na zasadach proporcjonalności. Oznacza to, że z każdym przepracowanym miesiącem nabywa się prawo do 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego.
Podsumowując, w sytuacji gdy będzie Pani zatrudniona na okres próbny przekraczający jeden miesiąc i rozwiązanie zawartej z pracodawcą umowy przypadałoby po upływie trzeciego miesiąca ciąży, to umowa z mocy prawa zostanie przedłużona do dnia porodu. Po porodzie przysługiwać będzie Pani prawo do zasiłku macierzyńskiego.
Podstawa prawna:
1. art. 177, 92, 300 ustawy z dnia Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
2. art. 112 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu cywilnego
2. art. 4, 11, 59 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macieżyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r.”.

]]>

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *