Umowa na czas określony a uprawnienia rodzicielskie

By in , , ,
1180
Umowa na czas określony a uprawnienia rodzicielskie

Jeżeli wykonujesz pracę na podstawie umowy na czas określony, na pewno zastanawiasz się, co zrobić, jeżeli dobiegnie ona końca, a Ty w tym czasie będziesz w ciąży. Czy masz jakieś szczególne uprawnienia? Czy należy Ci się urlop macierzyński? Czy możesz skorzystać z urlopu wychowawczego? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Szczególna ochrona

Od momentu zajścia w ciążę Twoja umowa o pracę podlega szczególnej ochronie.
Pracodawca bowiem nie może wypowiedzieć Ci umowy o pracę ani Twoja umowa nie może ulec rozwiązaniu. Pamiętaj, że ciąża powinna być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, bo właśnie dzięki niemu nabywasz dodatkowe uprawnienia związane z ciążą.
Pracodawca więc nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę na czas określony w okresie:
ciąży,
urlopu macierzyńskiego,
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
w okresie urlopu rodzicielskiego,
w okresie urlopu ojcowskiego.
Oczywiście wyjątkiem od tej zasady jest wystąpienie przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (a organizacja związkowa u danego pracodawcy wyraziła na to zgodę).
Drugim wyjątkiem jest ogłoszenie upadłości bądź likwidacji pracodawcy.
Umowa o pracę zawarta na czas określony ulega przedłużeniu do dnia porodu, gdyby uległa rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.
Wyjątkiem jest tutaj umowa zawarta na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Taka umowa zostanie rozwiązana z upływem okresu czasu, na jaki była zawarta, nawet jeżeli w czasie jej trwania zajdziesz w ciążę.
Uprawnienia rodzicielskie wynikające z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony (przedłużonej do dnia porodu):
– „urlop macierzyński”,
– „urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego”,
– „urlop rodzicielski”.
Zastanawiasz się dlaczego ujęłam te nazwy w cudzysłów? Jeżeli umowa została przedłużona do dnia porodu, zgodnie z prawem nabywasz prawo do zasiłku macierzyńskiego (a nie urlopu). Pamiętaj jednak, że zmienia się jedynie nazewnictwo, zaś charakterystyka tych uprawnień pozostaje taka sama.
W sytuacji, w której umowa na czas określony dobiegłaby końca już w trakcie pobierania urlopu macierzyńskiego lub innych wymienionych powyżej, do końca okresu odpowiadającego poszczególnemu urlopowi, pracownikowi nieprzerwanie przysługuje nabyty już zasiłek.

Co z urlopem wychowawczym?

Warunkiem ubiegania się o urlop wychowawczy jest posiadanie statusu pracownika w dniu jego rozpoczęcia. Oznacza to więc, że aby skorzystać z urlopu wychowawczego, konieczne jest posiadanie aktualnej umowy o pracę. Umowa o pracę przedłużona do dnia porodu już wygasła – nie może być zatem podstawą nabycia tego uprawniania.
Marzena | Mama Prawniczka

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy, Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn.zm w szczególności:
art. 25, art 25 (1), art. 29, art. 30, art.32, art 36, art. 36(1), art. 52, art. 53, art. 55, art. 177, art. 180-183, art.186;
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U. z 2014 r., poz. 159 z późn. zm. w szczególności:
art. 29a, art. 30, art. 53.

Po dodatkową dawkę wiedzy prawnej zajrzyj koniecznie na nasz fanpage na Facebook’u.
Zobacz także jak pracujemy na Instagramie.
Zapisz się na newsletter, żeby być na bieżąco i otrzymywać specjalne oferty dla subskrybentów!

]]>

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *