Ulga prorodzinna dla rodziców niebędących małżeństwem.

By in ,
8578
Ulga prorodzinna dla rodziców niebędących małżeństwem.

Wychowujesz dziecko, ale nie pozostajesz z ojcem z związku? Jesteście rodzicami, ale nie zdecydowaliście się na ślub i boicie się, że przez to stracicie ulgę prorodzinną? I w końcu: czy ulga prorodzinna jest tylko dla małżeństw? Czy jako samotna matka mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej? Odpowiadamy!

Czas wypełniania deklaracji PIT nie należy do najprzyjemniejszych. Mamy świadomość, że nie każdy podatnik zna biegle przepisy, oraz procedury dotyczące rocznego rozliczenia. Jesteśmy tu po to aby rozwiać wasze wątpliwości.

Co to ulga prorodzinna?

Ulga prorodzinna to kwota, którą przy okazji rozliczenia rocznego, możemy odliczyć od podatku. Z tytułu ulgi prorodzinnej otrzymamy zwrot określonej kwoty.

Komu przysługuje ulga prorodzinna?

Ulga prorodzinna przysługuje rodzicowi, który w danym roku, w stosunku do małoletniego dziecka:

1) wykonywał władzę rodzicielską;

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Jeżeli rodzic utrzymuje dziecko pełnoletnie, ulga prorodzinna będzie mu przyznana jeżeli:

  1. W stosunku do dziecka (niezależnie od jego wieku) została odrębnymi przepisami przyznana renta socjalna, bądź zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny;
  2. Dziecko nadal się uczy, nie ukończyło 26 roku życia, oraz jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku (aktualnie 3 089 zł).

Czy mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej jeśli nie pozostaję w związku małżeńskim?

Jesteście rodzicami, ale nie łączy Was małżeństwo? Wychowujecie dziecko wspólnie, ale żyjecie osobno? W świetle przepisów dotyczących ulgi prorodzinnej nie ma to znaczenia. Ulga przysługuje Wam RAZEM, jako rodzicom dziecka/dzieci.

Nie ma znaczenia czy faktycznie pozostajecie w związku, ale nie zdecydowaliście się na małżeństwo, czy żyjecie osobno, w nowych związkach i tylko dzielicie się opieką nad dzieckiem. Jeżeli obydwoje rodzice sprawują nad małoletnim opiekę- muszą odpowiednio podzielić się rozliczaną ulgą. Zwykle pary decydują się na podział 50/50. Istnieje jednak możliwość zmodyfikowania tych proporcji wedle własnego uznania.

Może dojść do sytuacji w której jeden z małżonków nie będzie miał możliwości skorzystania z ulgi. Wynika to najczęściej z rodzaju druku PIT jaki wypełnia. Niektóre formy opodatkowania zwyczajnie wykluczają możliwość skorzystania z różnych ulg tego typu. Wtedy drugi rodzic będzie mógł zyskać 100% ulgi.

Jak samotna matka powinna rozliczyć ulgę prorodzinną?

Jeżeli jesteś samotną matką w tym znaczeniu, że nie pozostajesz z ojcem dziecka, jednak jest Ci on znany, utrzymuje z dzieckiem kontakty, wspiera Was finansowo, opłaca alimenty na potomka – będziesz musiała rozliczyć się zgodnie z powyższymi kryteriami, czyli dzieląc się ulgą z ojcem dziecka w ustalonej przez Was proporcji.

Aby móc skorzystać jako jeden rodzic ze 100% ulgi prorodzinnej, drugi rodzic musiałby całkowicie zaprzestać wykonywania władzy rodzicielskiej. Są to sytuacje kiedy na przykład:

– ojciec dziecka jest nieznany;

– ojciec dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej;

– ojciec nie interesuje się, nie utrzymuje kontaktu i nie wspiera dziecka w żaden sposób.

 Ten ostatni przykład jest w oczach instytucji podatkowych mocno subiektywny.

Ile wynosi ulga prorodzinna?

Wysokość ulgi prorodzinnej określona jest w przepisach i uzależniona została od ilości posiadanych dzieci. Kwoty te wynoszą odpowiednio:

– jedno dziecko: 92,67 zł na miesiąc (maksymalnie 1112,04 na rok);

– drugie dziecko: 92,67 zł na miesiąc (maksymalnie 1112,04 na rok);

– trzecie dziecko: 166,67 na miesiąc (maksymalnie 2000,04 na rok);

– czwarte i każde kolejne dziecko: 225 zł na miesiąc (maksymalnie 2700 zł na rok).

Maksymalne dochody rodzica

Pamiętaj, że jeżeli:

–  nie pozostajesz w związku małżeńskim

– w trakcie rozliczanego roku wzięliście rozwód

– wzięliście ślub w trakcie okresu określonego w deklaracji PIT

ulga prorodzinna będzie Wam przysługiwać tylko jeżeli dochód każdego z Was (osobno) w ciągu rozliczanego roku nie przekroczył 56tys. zł. Jeśli zatem roczny dochód ojca dziecka wyniósł 30 tys. zł, a matki 60 tys. zł, nie będziecie uprawnieni do otrzymania ulgi.

W przypadku małżeństw ta kwota wynosi 112 tys. zł i obejmuje sumę rocznych przychodów małżonków. Ta kwota dotyczy również osób samotnie wychowujących dzieci.

Ulgę prorodzinną ujmuje się w części I druku PIT-36 i w części F druku PIT-37

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *