Świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe)

By in , ,
6110
Świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe)

Od stycznia 2016 roku wprowadzono nowy rodzaj świadczenia zwany świadczeniem rodzicielskim. To świadczenie zostanie wypłacone Ci w kwocie 1000 zł miesięcznie – kwota ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Kto będzie wypłacał?

Świadczenie wypłacane jest przez organ właściwy ze względu na miejsce Twojego zamieszkania (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).
Powyższego świadczenia nie wypłacają urzędy pracy i nie jest one tożsame z zasiłkiem dla bezrobotnych.

Komu przysługuje?

Świadczenie przysługuje Ci w związku z urodzeniem przez Ciebie dziecka lub przysposobieniem/objęciem opieką dziecka do ukończenia przez nie 7 roku życia (lub 10 roku życia w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego).
Świadczenie przysługuje Ci, jeśli nie masz uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (z powodu braku ubezpiecznia chorobowego) – czyli nie masz prawa do zasiłku macierzyńskiego. Musisz więc należeć do jednej z poniższych grup: jesteś osobą bezrobotną, studentem lub pracujesz na podstawie umów cywilnoprawnych (umów o dzieło lub umów zleceń bez opłacania dobrowolnej składki chorobowej.)
Warunkiem jest też to, aby drugi z rodziców nie otrzymywał zasiłku macierzyńskiego ani innego uposażenia z tytułu urodzenia czy przyjęcia dziecka.
Świadczenie może również przysługiwać ojcu, jeżeli:
– matka dziecka zrezygnuje z jego pobierania, po upływie minimum 14 tygodni od porodu;
– matka porzuciła dziecko,
– matka zmarła.

Okres wypłaty świadczenia

– 52 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką jednego dziecka;
– 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką dwojga dzieci;
– 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką trojga dzieci;
– 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką czworga dzieci;
– 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE A POBIERANIE ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH

W problematyce świadczenia rodzicielskiego częste wątpliwości budzi fakt wypłaty świadczenia rodzicielskiego równolegle z wypłatą zasiłku dla bezrobotnych. Pytacie o to, czy te zasiłki stoją w sprzeczności i przekreślają uprawnienie do drugiego z nich?
Odpowiedź brzmi: NIE. Poniżej możecie zapoznać się z sytuacją osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, którym przysługuje zasiłek dla bezrobotnych.

Kiedy świadczenia można łączyć?

Warunkiem pobierania świadczenia rodzicielskiego podczas pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest urodzenie dziecka w okresie pobierania zasiłku lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu. W sytuacji tej, poza pobieraniem zasiłku dla bezrobotnych, zostanie przyznane Ci prawo do pobierania świadczenia rodzicielskiego.

Jaka kwota świadczenia przysługuje?

Z zasady świadczenie rodzicielskie wynosi 1000 zł. W sytuacji łącznego pobierania go z zasiłkiem dla bezrobotnych zostanie ono pomniejszone o wartość zasiłku dla bezrobotnych (po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych). Oznacza to więc, że łącznie z tych dwóch źródeł otrzymasz kwotę 1000 zł.

Co w sytuacji urodzenia kolejnego dziecka?

Sytuacja identyczna jest w sytuacji urodzenia kolejnego dziecka w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych w wyniku urodzenia dziecka. W praktyce, jeśli urodzisz dziecko w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca od jego zakończenia, zostanie on przedłużony na okres odpowiadający okresowi, w którym przysługiwałby Ci zasiłek macierzyński. Świadczenie rodzicielskie zostanie przyznane Ci na tych samych zasadach, jako wyrównanie różnicy pomiędzy należna kwotą 1000 zł, a zasiłkiem dla bezrobotnych pomniejszonym o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Marzena | Mama Prawniczka
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.), w szczególności art. 17c.
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.), w szczególności art. 31 ust. 3a-3e oraz art. 62 ust. 4-6.

Po dodatkową dawkę wiedzy prawnej zajrzyj koniecznie na nasz fanpage na Facebook’u.
Zobacz także jak pracujemy na Instagramie.
Zapisz się na newsletter, żeby być na bieżąco i otrzymywać specjalne oferty dla subskrybentów!

]]>

6 Comments
 1. Co jeśli jestem studentką studiów dziennych , zostałam z uczelni skierowana na staż a Panie w Gopsie twierdzą że ze względu na praktykę zawodową nie sprawuję opieki osobistej nad dzieckiem w związku z art 17c ustawy o świadczeniach rodzinnych ?

 2. Moim zdaniem staż nie jest sprzeczny ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.
  Wiem natomiast, że na poziomie różnych urzędów, jest różna interpretacja tego tematu (to samo dotyczy pracy).
  Pozdrawiam.
  Marzena Pilarz-Herzyk | Mama Prawnwniczka

 3. A mam pytanie. Jezeli jestem bezrobotna, a mąż pobiera zasiłek dla bezrobotnych z Urzędu Pracy. Ja jestem podpięta pod jego ubezpieczenie to należy nam się kosiniakowe?

  1. Kosiniakowe nie ma nic wspólnego z “podpięciem” do ubezpieczenia.
   Przysługuje osobom, które nie posiadają uprawnienia do urlopu macierzyńskiego .

 4. Mam pytanie. A jeśli ja złożyłam wniosek o kosiniakowe. Mąż jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy i pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Ja nie jestem zarejestrowana tylko podpięta pod jego ubezpieczenie to należy nam się to swiadczenie czy zostanie tylko wyrównane do 1000zl?

 5. A jeżeli ja złożyłam wniosek o świadczenie. Nie jestem zarejestrowana w Urzędzie Pracy i nie pracuję,ale mąż jest zarejestrowany i pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Ja jestem podpięta pod jego ubezpieczenie to należy nam się kosiniakowe czy zostanie wyrównane do zasiłku z UP?

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *