O urlopie ojcowskim słów kilka

By in
1098
O urlopie ojcowskim słów kilka

Urlop ojcowski jest urlopem przysługującym pracownikowi będącemu ojcem nowo narodzonego dziecka. Oznacza to, że przysługuje mężczyźnie zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę, ale już nie zleceniobiorcy czy prowadzącemu własną działalność gospodarczą. Dotyczy również sytuacji kiedy dziecko zostało przysposobione.

Urlop ten nie jest w żaden sposób związany z uprawnieniami matki dziecka, tym na jakiej podstawie jest ona zatrudniona, czy pobiera zasiłek macierzyński czy też nie. Nic również nie przeszkadza temu, by w tym samym czasie matka przebywała na urlopie macierzyńskim, a ojciec na ojcowskim.

Na jaki okres?

Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie, które można wykorzystać łącznie albo w dwóch częściach- każda po 7 dni. Nie ma znaczenia czy urodziło się jedno dziecko czy bliźnięta- wymiar pozostaje niezmienny.

W jakim terminie?

Z urlopu ojcowskiego można skorzystać nie później niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. W przypadku dziecka przysposobionego ten termin wygląda nieco inaczej: urlop można wykorzystać aż do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Istotne jest to, by ostatni dzień urlopu przypadał na dzień poprzedzający ukończenie przez dziecko 2 lat. Gdy postanawia się skorzystać z prawa do tego urlopu “na ostatnią chwilę”, należy odpowiednio przeliczyć ilość dni przed datą urodzin, tak by złożyć wniosek na czas. Niewykorzystany urlop ojcowski przepada.

Jak?

Urlop ojcowski przyznaje się na pisemny wniosek ojca- pracownika. Zgłoszenie to winno nastąpić co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia korzystania z urlopu. Jeśli spełnione są wszystkie wymagania prawne, pracodawca jest zobowiązany do przychylenia się do niniejszego wniosku i udzielenia swojemu pracownikowi tegoż urlopu.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko pracownika oraz wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop ojcowski (czy też jego część).

Dołącza się do niego:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
  • oświadczenie pracownika – ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części.

Jeśli sytuacja dotyczy dziecka przysposobionego, załącza się kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu.

Jakie dodatkowe prawa?

Do ojca, który opiekuje się dzieckiem i korzysta z urlopu ojcowskiego stosuje się przepisy kodeksu pracy dotyczące urlopu macierzyńskiego stanowiące o tym, że taki tata nie może zostać zwolniony z pracy, urlop może zostać przerwany pobytem dziecka w szpitalu, a tydzień liczony jest jako 7 dni kalendarzowych.

Ponadto, zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Co później?

Po zakończeniu urlopu ojcowskiego, ojciec- pracownik wraca na swoje dotychczasowe miejsce pracy. Jeżeli nie byłoby to możliwe, pracodawca kieruje go na stanowisko równorzędne z tym, które wcześniej zajmował lub na inne stanowisko, ale odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym. Odbywa się to bez zmiany wysokości wynagrodzenia za pracę.

O czym jeszcze pamiętać?

Pamiętajmy, by nie mylić urlopu ojcowskiego z urlopem tacierzyńskim, który z kolei jest określeniem potocznym, a nie ustawowym i jest częścią urlopu macierzyńskiego, z której matka dziecka rezygnuje na rzecz ojca. Może mieć on zastosowanie do wszystkich ojców płacących składki na ubezpieczenie zdrowotne regularnie przez okres 90 dni, nie tylko do ojców zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Jego wymiar zależy po prostu od niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego przez matkę – pracownicę.

I jeszcze jedno! Urlop ojcowski nie wpływa w żaden sposób na wymiar urlopu wypoczynkowego, jest po prostu dodatkowym czasem na opiekę nad dzieckiem przyznanym tatusiom 🙂

Autorka: Anna Marcinek – prawnik, absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku Prawo karne skarbowe i gospodarcze, a także Prawo medyczne i bioetyka. Interesuje się tematyką praw pacjenta, błędów medycznych i związaną z nimi odpowiedzialnością. Prywatnie żona, mama i miłośniczka swojej labradorki.

Bądź z nami w kontakcie poprzez nasz fanpage na Facebook’u.

Zobacz także jak pracujemy na Instagramie.

Zapisz się na newsletter po dawkę wiedzy i aby otrzymywać specjalne oferty dla subskrybentów!

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *