Jaką formę opodatkowania może wybrać przedsiębiorcza mama?

By in , ,
874
Jaką formę opodatkowania może wybrać przedsiębiorcza mama?

Podatki należy płacić – nie ma co do tego wątpliwości, czasem jednak można robić to na różne sposoby. Tak przynajmniej jest w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych. Oczywiście warto o tych sposobach wiedzieć więcej, ponieważ przedsiębiorcze mamy bardzo często zastanawiają się jaka forma opodatkowania będzie odpowiednia dla prowadzonego przez nie biznesu. I bardzo dobrze, bo wybór optymalnej formy opodatkowania jest niezwykle ważny, przekłada się bowiem na wysokość należnego do zapłaty podatku.
Na początek warto więc mieć świadomość, że w polskim systemie podatkowym wyróżnia się następujące formy opodatkowania:

 • zasady ogólne (skala podatkowa),
 • podatek liniowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa.

Każda z form opodatkowania ma swoje wady i zalety, a także różne ograniczenia. Dlatego też decyzja co do sposobu, w jaki będziemy rozliczać podatek dochodowy musi być poprzedzona dokładną analizą konkretnego przedsięwzięcia. Przepisy prawa dotyczące form opodatkowania są bardzo złożone i restrykcyjne, można jednak wyróżnić przynajmniej kilka najbardziej charakterystycznych cech każdej z tych form.

Zasady ogólne

Najważniejsze informacje dotyczące zasad ogólnych (skali podatkowej):

 • opodatkowaniu podlega dochodów, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu,
 • stawka podatkowa wynosi 18 %, a po przekroczeniu dochodu w wys. 85.528 zł stawka podatkowa wynosi 32%, ponadto istnieje tzw. kwota wolna od podatku,
 • można korzystać z ulg i odliczeń podatkowych (np. ulgi na dziecko, ulgi rehabilitacyjnej), a także rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • co miesiąc (lub co kwartał) należy wyliczać i wpłacać zaliczkę na podatek na konto odpowiedniego urzędu skarbowego, a po zakończeniu roku do 30 kwietnia następnego roku należy złożyć zeznanie roczne PIT-36,
 • należy prowadzić księgę przychodów i rozchodów.

W oparciu o zasady ogólne może rozliczać się każdy podatnik podatku dochodowego. Można powiedzieć, że jest to domyślna forma opodatkowania, co oznacza, że jeśli nie wybierzemy innej formy, to ma ona po prostu zastosowanie – nie ma potrzeby informowania organów podatkowych o jej wyborze. Jest to istotne, ponieważ pozostałe formy opodatkowania wymagają zgłoszenia w urzędzie skarbowym w odpowiednim trybie i terminie.
Warto też dodać, że w przypadku tej formy opodatkowania dochody osiągnięte w ramach prowadzonej działalności są kumulowane z naszymi pozostałymi dochodami, np. otrzymywanymi z pracy na etacie.

Podatek liniowy

Najważniejsze informacje dotyczące podatku liniowego:

 • opodatkowaniu również podlega dochodów, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu,
 • stawka podatkowa wynosi jednak zawsze 19 % – bez względu na wysokość dochodu (przy braku kwoty wolnej od podatku, oznacza to, że podatek płacimy już od pierwszej zarobionej złotówki),
 • należy także co miesiąc (lub kwartał) wyliczać i wpłacać zaliczkę na podatek na konto odpowiedniego urzędu skarbowego, a po zakończeniu roku do 30 kwietnia następnego roku należy złożyć zeznanie roczne PIT-36L,
 • nie można korzystać z wielu ulg podatkowych ani rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • należy prowadzić księgę przychodów i rozchodów.

Generalnie o podatku liniowym warto pomyśleć w sytuacji, gdy nasze dochody nie mieszczą się w pierwszym progu podatkowym (osiągamy dochody powyżej 85.528 zł).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Najważniejsze informacje dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

 • opodatkowaniu podlega przychód (a nie dochód), co oznacza, że nie można osiągniętego przychodu pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu,
 • istnieją następujące stawki ryczałtu: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20%, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej,
  również co miesiąc (lub kwartał) należy wyliczać i wpłacać zaliczkę na podatek na konto odpowiedniego urzędu skarbowego, a po zakończeniu roku do 31 stycznia następnego roku należy złożyć zeznanie roczne PIT-28,
 • należy prowadzić tzw. ewidencję przychodów.

Nie każdy przedsiębiorca może dokonać wyboru tej formy opodatkowania. Ryczałt dotyczy bowiem jedynie tych rodzajów działalności gospodarczej, które zostały wymienione w przepisach (np. prowadzenia przedszkoli, świadczenia usług hotelarskich).

Karta podatkowa

Najważniejsze informacje dotyczące karty podatkowej:

 • co miesiąc należy odprowadzać do urzędu skarbowego stałą kwotę podatku ustaloną wcześniej przez naczelnika urzędu skarbowego (nawet wtedy, kiedy w danym miesiącu nic nie zarobimy),
 • od przychodów nie można odliczyć kosztów uzyskania przychodów,
 • nie składa się zeznania podatkowego, jednak należy pamiętać, że o zamiarze skorzystania z tej formy opodatkowania trzeba zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego, a po zakończeniu roku podatkowego do dnia 31 stycznia należy złożyć deklarację PIT-16A
 • nie ma obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Karta podatkowa jest najprostszym sposobem na opodatkowanie firmowych zysków, jednocześnie w praktyce znajduje zastosowanie w niewielu przypadkach, gdyż przepisy wprowadzają wiele ograniczeń (np. limit zatrudnienia pracowników).

Aleksandra Małysz–Pilch
Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przez wiele lat zasilała szeregi administracji publicznej i zajmowała się przede wszystkim sprawami podatkowymi i finansowymi. Nie chciała jednak na tym poprzestać. W międzyczasie została więc doradcą podatkowym, a zamiłowanie do słowa pisanego skłoniło ją do rozprawienia się z dylematami procedury administracyjnej i podatkowej. Takim sposobem została doktorem nauk prawnych. Obecnie stawia sobie za cel przekładanie zawiłego języka ustaw na wersję przyjazną dla odbiorcy. Chce pomagać innym poprzez udzielanie zrozumiałych i przejrzystych wyjaśnień oraz wskazówek pozwalających na swobodne poruszanie się w gąszczu przepisów prawa.
Strona internetowa: www.malysz-pilch.pl

Bądź z nami w kontakcie poprzez nasz fanpage na Facebook’u.

Zobacz także jak pracujemy na Instagramie.

Zapisz się na newsletter po dawkę wiedzy i aby otrzymywać specjalne oferty dla subskrybentów!

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *