Co z porodami rodzinnymi?

By in , ,
1265
Co z porodami rodzinnymi?

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce do odwołania zostały wstrzymane porody rodzinne. Czy na porodówkach nadal obowiązują tak rygorystyczne obostrzenia?

Ostatnie rekomendacje konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii dotyczące porodów rodzinnych widniejące na stronie Ministerstwa Zdrowia pochodzą z dnia 05.05.2020r.

Obecność osoby towarzyszącej przy porodzie nie jest już kategorycznie zabroniona, przedstawione zostały konkretne zalecenia, ale ciężar ostatecznej decyzji przeniesiony został na dyrektorów szpitali, co oznacza, że tak naprawdę wszystko zależy od władz poszczególnych placówek.,

Decyzję taką podejmuje kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych albo upoważniony przez niego lekarz.

Jakie są zatem zalecenia (nie bezwzględne reguły) dotyczące osób towarzyszących?

  • wypełnienie ankiety epidemiologicznej w momencie przyjmowania do szpitala rodzącej
  • noszenie maseczki i rękawiczek podczas całeg pobytu w szpitalu
  • posiadanie aktualnego wyniku testu PCR w kierunku COVID-19 z okresu nie dłuższego niż 5 dni przed porodem
  • przebywanie wraz z rodzącą w pojedynczej indywidualnej sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny
  • opuszczenie oddziału w ciągu 2h po porodzie
  • osoby przebywające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą towarzyszyć przy porodzie ani wchodzić na teren szpitala

W związku z powyższym należy monitorować komunikaty poszczególnych szpitali- część z nich już przywróciła porody rodzinne!

Edit: Z dniem 14.05.br. Konsultanci Krajowi wydali nową opinię, w której złagodzili swoje stanowisko i nie wymagają już obowiązkowego przeprowadzania testów na obecność COVID-19 u osoby towarzyszącej kobiecie w trakcie porodu.

Autorka: Anna Marcinek
Prawnik, absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku Prawo karne skarbowe i gospodarcze, a także Prawo medyczne i bioetyka. Interesuje się tematyką praw pacjenta, błędów medycznych i związaną z nimi odpowiedzialnością. Prywatnie żona, mama i miłośniczka swojej labradorki.

Chcesz wesprzeć naszą fundację?

Możesz to zrobić dzięki poniższym cegiełkom! Dziękujemy ❤

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *