Okiem prawnika, Praca

Umowa o dzieło i umowa zlecenia a uprawnienia rodzicielskie

Ten artykuł, mimo że dotyczy wykonywania pracy, bardziej związany jest z kodeksem cywilnym, aniżeli z prawem pracy. Dlaczego? Mowa będzie bowiem o umowach cywilnoprawnych, a więc tych, które nie są normowane przepisami kodeksu pracy. Z racji, że jednak umowy te wykorzystywane są szeroko w ramach wykonywania obowiązków zawodowych, uprawnienia i  ...

Czytaj dalej