Lifestyle, Okiem prawnika, Praca

Świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe)

Od stycznia 2016 roku wprowadzono nowy rodzaj świadczenia zwany świadczeniem rodzicielskim. To świadczenie zostanie wypłacone Ci w kwocie 1000 zł miesięcznie – kwota ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Kto będzie wypłacał? Świadczenie wypłacane jest przez organ właściwy ze względu na miejsce Twojego  ...

Czytaj dalej