Home

Pomagamy łączyć pracę zawodową z macierzyństwem

Pragniemy, aby mamy były silne i niezależne, dlatego wspieramy je w poszerzaniu wiedzy na temat przysługujących im praw.

Fundacja
prawo dla mam

misja

Misją fundacji jest wspieranie i rozwój kobiet, po to by były przedsiębiorcze, niezależne i wspólnie budowały silne społeczeństwo.

misja

Misją fundacji jest wspieranie i rozwój kobiet, po to by były przedsiębiorcze, niezależne i wspólnie budowały silne społeczeństwo.

jak to robimy ?

Zwiększamy liczbę mam powracających do aktywności zawodowej z wyboru. Poprzez edukacyjne aktywności ułatwiamy mamom powrót do pracy. Zwiększamy efektywność zatrudniania i utrzymania kobiet w pracy.

Jak to robimy?

Zwiększamy liczbę mam powracających do aktywności zawodowej z wyboru. Poprzez edukacyjne aktywności ułatwiamy mamom powrót do pracy. Zwiększamy efektywność zatrudniania i utrzymania kobiet w pracy.

Co robimy?

Tworzymy społeczność wspierających i inspirujących się mam. Organizujemy szkolenia i warsztaty oraz tworzymy bezpłatne materiały edukacyjne na tematy prawnych aspektów powrotu do pracy i przedsiębiorczości.

Co robimy?

Tworzymy społeczność wspierających i inspirujących się mam. Organizujemy szkolenia i warsztaty oraz tworzymy bezpłatne materiały edukacyjne na tematy prawnych aspektów powrotu do pracy i przedsiębiorczości.

NASZA FUNDACJA KORZYSTA Z POMOCY CENTRUM OBYWATELSKIEGO,

współfinansowanego przez Gminę Miejską Kraków:

ZREALIZOWALIŚMY PROJEKT FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE – PÓŁNOC 2018 R.

dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej Kraków oraz Województwa Małopolskiego